Zajęcia dodat. - Przedszkole Ekolandia

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO
·                   Zajęcia kulinarne -celem jest zaszczepienie w dzieciach chęć pracy i pomocy w kuchni oraz poznanie  zasad zdrowego odżywiania. Wzbudzenie dumy ,że to dziecko jest odkrywcą wielu prawd, i że to ono poznaje w sposób aktywny świat, a nie jest tylko biernym odbiorcą. Nie liczy sie tylko jakość wiedzy, ale prawdziwa przyjemność z jej zdobywania. (każda grupa raz w miesiącu)
·                    
·                   Zajęcia plastyczno- techniczne-wychowanie przez sztukę zaczynamy już od najmłodszych lat. Dzieci poznają wiele różnych technik plastycznych . Zachęcamy do poszukiwania ciekawych rozwiązań ,pobudzamy ich twórczo, aby zajęcia plastyczno- techniczne sprawiały radość z samodzielnego tworzenia. (dwa razy w tygodniu)
·                    
·                   Zajęcia ceramiczne – często dla dziecka jest ważniejsze samo działanie , niż efekt końcowy. Wpływają na wyobraźnię , orientację przestrzenną, utrwalają wiedzę  o przedmiotach, technice. W toku powstawania dziecięcego dzieła zachodzi szereg procesów analizy i syntezy kreowanych form , poza tym dziecko poznaje i odkrywa właściwości materiałów narzędzi. . (każda grupa raz w miesiącu)
 
·                   Zajęcia ekologiczne –mają na celu  rozwój zainteresowań przyrodniczych (środowiskowych) dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do przyrody. Zajęcia w terenie to szczególnie wartościowe lekcje patrzenia, słuchania, mówienia i myślenia. Zbliżają one dzieci do natury, przy czym dzieci poznają praktyczną wiedzę, doświadczają emocji, radości i zaspokajają swą ciekawość. Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw    zachowań mających na celu zrozumienie świata  przyrody oraz problemu środowiska. (raz w tygodniu)
 
·                   Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej – stosujemy różne metody i koncepcje  usprawnienie fizycznego w Przedszkolu . Metodę ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, który stworzy  dziecku okazję poznania własnego ciała , usprawnienia motoryki , poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Metodę opowieści ruchowej  J.C. Thulina – odtwarzanie ruchem treści opowiadania , czynności ludzi, poruszania się zwierząt, ptaków itp. . Nauczyciel poprzez odpowiedni dobór wymyślonego przez siebie tematu opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka , skłaniając je do odtworzenia ruchem jego treści , przedstawienia różnych sytuacji, zdarzeń, sposobów na poruszania się np. zwierząt. (raz w tygodniu)
 
·                   Zajęcia rytmiczno- taneczne – muzyka i śpiew, pląsy i taniec to naprawdę świetna zabawa w przedszkolu, która towarzyszy dzieciom codziennie. Śpiew wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny dziecka, więc dziecko poprawnie uczone śpiewu jest podwójnie zdrowe i podwójnie szczęśliwe. Muzyka ma pomagać dziecku w wyrażaniu samego siebie , w uwalnianiu emocji, a kiedy trzeba w wyciszaniu się. Każdy człowiek od dziecka nosi w sobie muzykę. (raz w tygodniu)
·                    
·                   Nauka języka angielskiego – odbywa się w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchamianie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy. Bez „wkuwania „ słówek czy gramatyki , lecz poprzez poznanie języka obcego słuchanie go i bawienie się nim zupełnie nieświadomie. Dzieci uczą się wierszyków i piosenek oraz wyrażeń często używanych w życiu przedszkolnym. (raz w tygodniu)
 
·                   Metoda 6 klocków- opiera sie na koncepcji wykorzystywania w codziennej praktyce krótkich i przystepnych ćwiczen mających uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejetności i postaw w ich dalszym dorosłym życiu.
Umiejetności związane z rozpoznawaniem wzrokowym, sluchowym i dotykowym oraz pamięcią wzrokową, słuchową  i dotykową są
niezbędne w przygotowaniu do formalnej nauki czytania, matematyki i pisania. (raz w tygodniu)

ZAJECIA DODATKOWE -ODPŁATNE
Pragniemy poinformować, że nowością są dodatkowe ukierunkowane zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności indywidualne dziecka, za dodatkowa odpłatą .
Zajęcia taneczne –prowadzone przez nauczycieli – instruktorów ze Szkoły i Tańca Przemienieccy.  Uczestnictwo w zajęciach to niesamowita nauka tańca poprzez zabawę. Dzieci mają okazję przyswojenia podstaw tańca. Uczą się rytmiczności, elementów klasyki i gimnastyki. Dążą do poprawienia koordynacji ruchowej, postawy sylwetki, rozciągnięcia. (dwa razy w tygodniu)
Zajęcia nauki języka angielskiego –prowadzone przez nauczycieli ze szkoły Pani Marty Niedźwiedź- Playschool. (dwa razy w tygodniu)
Zajęcia nauki języka hiszpańskiego – prowadzone przez rodzica, który powrócił z Majorki po 8 latach (dwa razy w tygodniu)
Zajęcia prowadzone przez Akademię Bystrzak - na podstawie autorskich zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym .Dzięki zajęciom,  pomagamy dzieciom odkrywać ich naturalne talenty i rozwijać pasje.
Zajęcia te są dodatkowo odpłatne, ale odbywają się na terenie przedszkola w czasie kiedy dziecko jest w przedszkolu . jest to ukłon w stronę rodziców ciężko i długo pracujących. Oszczędzamy rodzicom czas na przewóz swoich dzieci na dodatkowe zajęcia na mieście.  Jest to wygodna forma dla dzieci i rodziców. Przedszkole „EKOLANDIA” jest otwarte o 6.30 do17.30, a więc dziecko  może przebywać ¾ doby – to dużo. Dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym dzieciom szybko i twórczo mija czas w przedszkolu.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego