Kadra - Przedszkole Ekolandia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dlaczego ekolandia
KADRA EKOLANDII

Joanna Abramczyk – dyrektor , wychowawca grupy
Pani Joanna jest dyrektorem placówki jak i wychowawcą grupy. Posiada 26 letni staż pracy z dziećmi. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Zintegrowanej Wczesnej Edukacji „ na Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie . Uzyskała również studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie” nauczania początkowego”. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania języka polskiego na poziomie II etapu kształcenia – klasa 4-6 szkoły podstawowej oraz posiada ukończony kurs „Język Angielski dla początkujących „z modułem „ Rozwinięcie umiejętności wykorzystania głosu jako narzędzia pracy nauczyciela .Uczestniczy systematycznie w szkoleniach aby podnosi
swoje kwalifikacje.

Joanna Majsterek- wychowawca grupy
Pani Asi jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie - studia drugiego stopnia na kierunku „Pedagogiki Opiekuńczej” oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie – kierunek „Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym. Dodatkowo aby podnieść swoje kwalifikacje systematycznie bierze udział w szkoleniach z zakresu terapii muzyką i ruchem. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach podnoszących jej kwalifikacje.

Magdalena Borek – nauczyciel wczesnego wspomagania oraz terapeuta
Pani Magda jest nauczycielem prowadzącym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapię pedagogiczną.
Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ,Studia pierwszego stopnia kierunek instruktor rekreacji ruchowej – specjalność „Hipoterapia” . Dodatkowo ukończyła „ Rewalidacja Osób Upośledzonych Umysłowo. Posiada także studia podyplomowe z zakresu „Terapii Pedagogicznej” . Pani Magda miała możliwość studiowania Anglii gdzie ,ukończyła Uniwersytet Sheffield Hallam, studia podyplomowe specjalizacja w zakresie autyzmu - „Edukacja dzieci i młodych ludzi z autyzmem”. W 2015roku ukończyła podyplomowe studia logopedyczna w Olsztyńskiej Szkole Wyższej . Obecnie studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, podyplomowe studia neurologopedyczne.

Katarzyna Mikulska – Bąk - nauczyciel logopedii i terapii
Pania Kasia - ukończyła Szkołę Wyższą im. Rmualda Kudlińskiego - " Olympus", - Warszawa ; Uniwersytet Gdański,; Wydział Filologiczno- Historyczny, Zakład Logopedii – Gdańsk ;Kurs kwailfikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Olsztynie

Marta Palińska – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Pani Marta jest nauczycielką gimnastyki korekcyjnej ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie w zakresie pedagogiki przedszkolnej .Ukończyła Kurs z zakresu Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej.


Anna Nowikiewicz - wychowawca grupy
Pani Ania jest nauczycielem wychowawcą w naszej placówce już trzy lata. Ukończyła Studia pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomi TWP w Olsztynie. Obecnie studiuje kierunek „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” drugiego stopnia. Dodatkowo aby podnieść swoje kwalifikacje systematycznie bierze udział w szkoleniach z zakresu terapii muzyką i ruchem. Uzyskała certyfikat z zakresu „ Edukacja matematyczna w przedszkolu”.


PRACOWNICY OBSŁUGI

Dorota Paluch – KUCHRKA
Pani Dorota odpowiedzialna jest w placówce za przygotowywanie pysznych i zdrowych posiłków dla dzieci. Nasze przedszkolaki jednogłośnie ogłosiły ją „najlepszą kucharką na świecie „. Pani Dorota przygotowuje posiłki uwzględniając diety dzieci.

Nikola Kurłowicz
Pani Nikola to młoda osoba przysposabiająca się do zawodu „pomoc nauczyciela”. Niesie pomoc naszym dzieciom.
Katarzyna Pakulniewicz
Pani Kasia odpowiada za czystość w naszym przedszkolu.

Robert Abramczyk
Pan Robert naprawia to ”co samo się zepsuło”.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego